More Museums and Cultural Center Projects

MUSEUMS AND CULTURAL CENTERS

Big Lake at New Orleans Museum of Art | New Orleans, Louisiana

National Chinese Music Center | Jiangyin, Jiangsu, China

National Hyraulic Engineering Museum | Huai'an, Jiangsu, China

New Nanjing Art Museum | Nanjing, China

Jiangbei Library | Nanjing, China

Wulin Art Museum | Hangzhou, China

Suzhou Archaeology Museum | Suzhou, China

Lakeside Garden | Hangzhou, China

Qujiang Heritage Museum | Quzhou, China

Water Drop Library Sky Garden | Twin Moon Bay, Guangdong, China

LOCATION

USA: Louisiana / China: Pearl River Delta, Yangtze River Delta

SCOPE

Concept through Construction Administration

SIZE

7.5 acres - 37 acres

TYPE

Museums and Cultural Centers